top of page
w1.jpg

Urban Coffee Roaster

banner12.jpg
banner12.jpg
banner11.jpg

料理內容

1位博客到步 = Quota $375
1位博客+1位朋友= Quota $750
*至少点一杯酒精饮品,每枱最多点2杯饮品"

秀吉1.png

住所

銅鑼灣/尖沙咀/将军澳

​菜式

西式

堂食/外賣

堂食

可供應使用人數

可帶朋友($0)

可供應預約時間

星期一至五 15:00-22:00关门
尖沙咀: 星期一至五 15:00-16:00入座ONLY

​地區

按此_edited.png
1200x630wa_edited.jpg

​特別注意事項

吃过不能重複✖不设外卖✖
※至少三天前预约
※最多1位博客+1位朋友
※食评请主要围绕食物

bottom of page